1% podatku dla TWK

 

1% Twojego podatku może pomóc

wielu osobom niepełnosprawnym.

DZIĘKUJEMY!!

KRS 0000120774

 


 

KONTO BANKOWE: CREDIT AGRICOLE
nr 75 1940 1076 3089 4639 0000 0000

Wypełnij PIT i przekaż 1% podatku

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ PIT – ONLINE


 

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

WYKAZ ORGANIZACJI UPRAWNIONYCH | poz. 2789 | KRS 0000120774 | NIP 8511011799
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem działa w regionie zachodniopomorskim od 1972 roku, a struktury krajowe od 1960 roku – poprzez koła terenowe. Organizacją Pożytku Publicznego zostaliśmy dnia 14.04.2005 r.

 

Co to jest odpis 1%

 

Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2004 r. podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Jak przekazać 1 procent podatku

1. Wybierz (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem o. Zach-Pom.) organizację pożytku publicznego z listy uprawnionych.

2. Wypełnij właściwe zeznanie roczne PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38.

3. W odpowiedniej rubryce wpisz numer KRS organizacji pożytku ( 0000120774 ) oraz kwotę stanowiącą 1 proc. podatku.

4. Jeśli chcesz, by pieniądze trafiły na konkretny cel, wpisz ten cel w rubryce „Informacje uzupełniające”.

5. Zapłać wynikający z zeznania podatek.

opp_in_pit

Kto może przekazać 1% podatku?

Jeden procent mają prawo odpisać od podatku dochodowego:

 • osoby fizyczne płacące podatek dochodowy (m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały liniową, 19-procentową stawkę podatku;
 • emeryci rozliczający się samodzielnie z fiskusem na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.

WAŻNE!

W roku 2017 obowiązywać będą następujące terminy składania pitów:

 • 1 lutego 2017:

– PIT 16A (podatek opłacany w formie karty podatkowej)

– PIT 19A (formularz przeznaczony dla duchownych)

– PIT 28 (firmy rozliczane ryczałtowo)

 • 29 lutego 2017

– PIT 40 (składany przez płatnika w imieniu pracownika)

– PIT 40A (dotyczący składek ZUS za świadczeniobiorcę)

 • 2 Maja 2017

– PIT 36 (za działalność gospodarczą)

– PIT 36L (za działalność gospodarczą rozliczaną liniowo)

PIT 37 (za dochody uzyskane z tytułu umowy: o pracę, o dzieło, zlecenie; a także świadczeń socjalnych)

– PIT 38 (za dochody uzyskane z giełdy)

– PIT 39 (za dochodu uzyskane ze sprzedaży nieruchomości)

 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2008 r. (Nr 96, poz.827)  – do pobrania >>> http://dokumenty.rcl.gov.pl/M2008096082701.pdf

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji
Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl
 •  
 •  
 •  
 •