Mecenas Osób Niepełnosprawnych

Do połowy października mieszkańcy Szczecina mogą zgłaszać kandydatów na Mecenasa Osób Niepełnosprawnych 2014. Tytuł ten jest pozeznawany osobom fizycznym, prawnym lub przedstawicielom organizacji pozarządowych, którzy w wyjątkowy sposób przysłużyli się środowisku osób niepełnosprawnych w danym roku kalendarzowym. Poszczycić się nim… Czytaj więcej Mecenas Osób Niepełnosprawnych

  •  
  •  
  •  
  •