15-lecie ZaFOS’u

W piątek – 3 czerwca br. uczestniczyliśmy w miłej imprezie zorganizowanej w Sali Rycerskiej Urzędu Marszałkowskiego z okazji 15 lecia działalności  Zachodniopomorskiego Forum Organizacji Socjalnych ZaFOS.

Spotkanie to – oprócz charakteru sprawozdawczego, urozmaiconego częścią artystyczną oraz naukową – miało też część bardziej oficjalną, satysfakcjonującą również TWK.

Otóż Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem został wyróżniony Medalem XV lecia dla organizacji działającej szczególnie aktywnie w tym okresie. Również nasz przedstawiciel i jednocześnie współorganizator ZaFOS – Jerzy Kwiatosiński został udekorowany Srebrną Odznaką Gryfa Zachodniopomorskiego – za zasługi dla naszego regionu w działaniach wspierających rozwój i skuteczność organizacji pozarządowych.

Uzupełniająco można dodać, że również w tych dniach p. Kwiatosiński dostał z Urzędu Marszałkowskiego zaproszenie do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania nowego programu wyrównywania szans osób niepełnosprawnych i przeciwdziałania ich wykluczeniu społecznemu oraz pomocy w realizacji zadań na rzecz zatrudniania osób niepełnosprawnych na lata 2016 – 2025.

Jak więc widać jesteśmy, jako organizacja widoczni i uznawani w naszym regionie. I tylko szkoda, że nie ma to wpływu na uaktywnienie naszych członków tak mało zainteresowanych realnymi działaniami dla wspólnych celów (brak zainteresowania ogłaszanymi konkursami i aplikacyjnymi lub inspirowania i przeprowadzania przedsięwzięć nie tylko towarzyskich, ale i przynoszących konkretniejsze profity na pokrywanie kosztów naszej działalności).

  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *