O projekcie

Najnowsze wieści z CAN

Inni o Nas – Gmina Kołbaskowo

Wczoraj na stronie internetowej Gminy Kołbaskowo (tu znajdziesz link) znalazła się informacja o realizowanym projekcie. Mamy ogromną nadzieję że dotrze do jak największej liczby osób.

Spotkanie z psychologiem – od 1 czerwca 2017 rozpoczynamy rozmowy rekrutacyjne

Zgodnie z harmonogramem rekrutacja do I edycji projektu trwa do 31.05.2017 r., a już od 1.06.2017 r. rozpoczynamy spotkania rekrutacyjne kandydatów na uczestników z psychologiem. W tym momencie umawiane są ...

Wyniki rekrutacji do I edycji projektu

W załączniku mamy przyjemność ogłosić listę rankingową oraz listę rezerwową do projektu „Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno–zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do II edycji ...

Szkolenia informatyczne dla I edycji projektu

W dniu dzisiejszym zainaugurowane zostały szkolenia informatyczne w ramach projektu „Integruj się z nami- kompleksowe formy aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”. Uczestnicy pierwszej edycji projektu będą się kształcić z ...

Wyniki rekrutacji do II edycji projektu

W załączniku mamy przyjemność ogłosić listę rankingową do II edycji projektu „Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno–zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”. Obecnie prowadzona jest rekrutacja do III edycji projektu. ...

Opis projektu

Integruj się z nami – kompleksowe formy aktywizacji społeczno – zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020,

Oś Priorytetowa VII, Włączenie Społeczne

Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

Cel Projektu:

Cel główny projektu: Integruj się z Nami – jest utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych oraz podniesienie poziomu aktywności 48 osób niepełnosprawnych z woj. zachodniopomorskiego poprzez realizację indywidualnych i kompleksowych ścieżek wsparcia dla każdej osoby będącej w projekcie.

Wartość projektu: 623 592,50 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 530 053,62 zł

europejski fundusz społeczny

Główne działania

Utworzenie i prowadzenie Centrum Aktywizacji Niepełnosprawnych

Przygotowanie Indywidualnych Planów Aktywizacji Społeczno-Zawodowej dla 48 osób

Wsparcie pomocnicze w postaci:

 • indywidualnych i grupowych treningów interpersonalnych,
 • spotkań integracyjnych,
 • indywidualne wsparcie prawne, psychologiczne i doradcy zawodowego

Przygotowanie multimedialnych przewodników wspierających poruszanie się po rynku pracy.

Realizacja szkoleń informatycznych podnoszących kwalifikacje z ICT (Technologie Informacyjno Komunikacyjne)

 • Grafika komputerowa i fotografia
 • Microsoft Word, Excel i usług internetowe
 • Tworzenie stron internetowych
 • Multimedia

Realizacja staży i podjęcie zatrudnienia przez uczestników projektu.

Możesz liczyć na:

 • Profesjonalną kadrę
 • Stypendia szkoleniowe
 • Płatne staże
 • Wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej
 • Opiekę nad dziećmi i osobami zależnymi
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Wyżywienie
 • Innowacyjne multimedialne materiały szkoleniowe

Dodatkowo lub przede wszystkim:

 • Planujemy organizację spotkań Integracyjnych
 • Do dyspozycji będzie prawnik, doradca zawodowy oraz psycholog
 • Trenować będziemy umiejętności interpersonalne oraz pamięć

Projekt skierowany jest do

 • Osób fizycznych pracujących, uczących się, lub zamieszkujących obszar województwa zachodniopomorskiego
 • Osób fizycznych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności
 • Osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w trzeciej grupie osób – tzw. oddalonych od rynku pracy. Sprawdź czy jesteś osobą będącą w tej grupie, lub zadzwoń do nas.

JEŚLI NIE JESTEŚ PEWIEN CZY SPEŁNIASZ WSZYSTKIE WYMOGI?

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI A UZYSKASZ POMOC.

 

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Accessibility