CAN

CENTRUM AKTYWIZACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

http://twk.szczecin.pl/can/

Zapraszamy do udziału w projekcie „Integruj się z nami- kompleksowe formy aktywizacji społeczno- zawodowej mieszkańców województwa zachodniopomorskiego”.  Każda zakwalifikowana osoba do projektu otrzyma 1 bezpłatny masaż w prezencie.

Projekt skierowany jest do osób z niepełnospawnością, które są niezatrudnione (bezrobotne lub nieaktywne zawodowo) i posiadają miejsce zamieszkania na terenie województwa zachodniopomorskiego.

 

W ramach projektu oferujemy następujące formy wsparcia dla każdego/ej z Uczestników/czek projektu:

– indywidualne spotkania konsultacyjne z psychologiem, doradcą zawodowym i prawnikiem;

– spotkania integracyjne z socjologiem;

– grupowy Trening Rozwoju Personalnego i Trening Pamięci z wykwalifikowanymi trenerami;

– szkolenia z grafiki komputerowej i fotografii;

– szkolenia z Worda, Excela i usług internetowych;

– szkolenia z zakładania stron internetowych;

– szkolenia z multimediów;

– 3-miesięczny staż zawodowy pod nadzorem opiekuna.;

– stypendia szkoleniowe oraz płatne staże;

– wsparcie w uzyskaniu zatrudnienia;

– zwrot kosztów przejazdu;

– wsparcie asystenta osoby niepełnosprawnej;

– opieka nad dziećmi i innymi osobami zależnymi;

– poczęstunek.

 

Pierwszym etapem rekrutacji jest złożenie formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami. Formularz można pobrać na naszej stronie internetowej i dostarczyć osobiście albo wysłać pocztowo lub elektronicznie. Dane kontaktowe podane są poniżej.

 

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub osobistego.

Rekrutacja do 1 edycji trwa do 31 maja 2017 r.

Zapraszamy na naszą stronę internetową:

www.twk.szczecin.pl/can

 

Więcej informacji udzielają:

Lider projektu – Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie

ul. Wielkopolska 32/1

70-450 Szczecin

e-mail: biuro@twk.szczecin.pl

tel.: 91 82 999 44

 

Projekt współfinansowany jest z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizowany jest on z Priorytetu VII – Włączenie społeczne, z Działania 7.2 – Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •