NGO NOWOGARD

Lista Organizacji Pozarządowych jest prezentacją organizacji prowadzących działalność na terenie gminy Nowogard w wielu ważnych dla życia społecznego obszarach, np.: pomoc społeczna, niepełnosprawni, zdrowie, kultura fizyczna.

Jest ona skonstruowana tak, aby w prosty sposób można odnaleźć organizację zajmującą się konkretną problematyką i skontaktować z nią, a także zamieścić informacje o własnej działalności.

Aby dopisać do listy własną organizację lub dokonać zmian w już umieszczonej należy wypełnić poniższą ankietę i przesłać ją na adres e-mailowy nfop@nowogard.pl lub dostarczyć do siedziby Nowogardzkiego Forum Organizacji Pozarządowych.

1. Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców

ul. 3-go Maja 48, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 / 39 21 777
2. Centrum Edukacji i Przedsiębiorczości „PROFIT” w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 3, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 / 39 20 891
3. Samorządowa Fundacja Opieki Medycznej „Zdrowie”

ul. Wojska Polskiego 7, 72 – 200 Nowogard
Prezes – Marta Pińkowska.
4. Forum Rozwoju Gospodarczego Ziemi Nowogardzkiej

ul. Jesionowa 4, 72 – 200 Nowogard
Prezes – Stanisław Rynkiewicz
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Nowogardzkiej

Plac Wolności 8, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 / 39 21 074
6. Ogólnopolski Związek Sybiraków

ul. 700 – lecia 14, 72 – 200 Nowogard
tel. Kontaktowy 0 91/ 39 21 484
7. Chrześcijańskie Centrum Pomocy przy Kościele Ewangelicznych

Chrześcijan Zbór w Nowogardzie
ul. 3-go Maja 7/1, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91/ 39 25 498
8. Parafialny Zespół Caritas

przy Parafii WNMP w Nowogardzie
ul. Kościelna 1, 72-200 Nowogard
Przewodniczący – Rafał Paśko tel. 889341787
9. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii Św. Rafała Kalinowskiego  w Nowogardzie

ul. Jana Pawła II/2, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 21 004
10. Polski Komitet Pomocy Społecznej

ul. 700 – lecia 14, 72- 200 Nowogard
tel. kontaktowy 513 153 556
11. Związek Harcerstwa Polskiego Związek Drużyn Nowogard

ul. Bema 41, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 23 223
12. Miejsko – Gminne Zrzeszenie LZS

ul. Plac Szarych Szeregów 6, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 26 295
e-mail: lzs@op.pl
13. Klub Motorowy „Cisy”

ul. Boh. Warszawy 4a, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 509 431 901
14. Oldboje „Bosman” Nowogard

ul. Armii Krajowej 51/42, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 23 159
15. Ludowy Klub Sportowy „Pomorzanin” Nowogard

ul. Plac Szarych Szeregów 6, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 26 295
16. Ludowy Klub Sportowy „OLIMPIA” Nowogard

Wierzbięcin 13c, 72 – 200 Nowogard
Prezes – Przemysław Saja
17. „Wiejskie Kluby Sportowe” Nowogard

ul. Kazimierza Wielkiego 4/2, 72 – 200 Nowogard
18. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „TOP” Wierzbięcin
z Siedzibą w Szkole Podstawowej w Wierzbięcinie
tel. kontaktowy 0 91 39 10 795
e-mail: spwn@o2.pl
19. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Panorama Chrabąszcze”

ul. Wojska Polskiego 6, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 605 686 547
20. Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” Nowogard

ul. Żeromskiego 5, 72 – 200 Nowogard
tel. 0 91 39 26 274
21. Uczniowski Klub Sportowy ” Trójka ” Nowogard
ul. Bohaterów Warszawy 78, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 22 941
e-mail: raf-67@o2.pl
22. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Czwórka” Nowogard

ul. Gen. J. Bema 41, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 27 265
23. Wojewódzki Związek Pszczelarzy w Szczecinie. Koło w Nowogardzie

ul. Kościuszki , 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 20 374
24. Liga Ochrony Przyrody. Oddział w Nowogard

ul. Radosława 11, 72 – 200 Nowogard
tel. kontaktowy 0 91 39 25 335
25. Stowarzyszenie na rzecz Szpitala w Nowogardzie

ul. Wojska Polskiego 7, 72 – 200 Nowogard
26. Nasza Ostrzyca

Ostrzyca 9, 72-200 Nowogard
tel. kontaktowy 781785779 – Anna Kubiak- Prezes Stowarzyszenia
27. Stowarzyszenie dla dzieci niepełnosprawnych „SERDUSZKO”

ul. KS. J. Poniatowskiego 2A, 72-200 Nowogard
tel. Kontaktowy 091 39 11087 lub 0503734075
Prezes Stowarzyszenia – Dorota Banach
28. Stowarzyszenie Przyjaciół Błotna „„ANTONÓWKA”
Błotno 27, 72-200 Nowogard

Prezes – Irena Czyżak tel. 091 3910048
29. Stowarzyszenie „STAJENKA”

Miętno 13, 72-200 Nowogard
Prezes – Izabela Pacer
30. Stowarzyszenie „MIESZKO”

Maszkowo 23/11, 72-200 Nowogard
Prezes – Agnieszka Głąbecka
31. Stowarzyszenie „Jutrzenka”

Długołęka 16a, 72-200 Nowogard
Prezes – Jacek Jankowski
32. Stowarzyszenie „Aktywne Kobiety” – Koło Gospodyń Wiejskich w Strzelewie

Strzelewo 50, 72-200 Nowogard
Prezes – Beata Gruda tel. 091 3918056
33. Stowarzyszenie „Zacząć na NOWO”

ul. 3-go Maja 6, 72-200 Nowogard
Prezes – Tomasz Macul
34.
Liga Obrony Kraju Klub Strzelecki „Tarcza”
ul. Mikołajczyka 18
72-100 Goleniów
35. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi „Lila- Róż”

ul. Wojska Polskiego 7, 72 – 200 Nowogard
Prezes – Wiesława Kuś  tel. 509 996 102
36. Stowarzyszenie Akademia Wspierania Inicjatyw Społecznych „AWIS”
Warnkowo 6, 72-200 Nowogard
Prezes: Tobiasz Lubczyński
tel. 667 97 10 70
e-mail: awis@awis.org.pl
www.awis.org.pl
37. Polskie Stowarzyszenie Diabetykow Koło Nowogard

ul .Wojska  Polskiego 7, 72-200 Nowogard
Prezes Eugeniusz Tworek tel. 500 553 190
38. Stowarzyszenie „ŻABOWIAKI”

Żabowo 42, 72-200 Nowogard
Prezes – Dorota Wierzbicka
tel. 913910666
39. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej

Nowogardzki Klub Tańca Sportowego „FLESZ”
Prezes- Mikołaj Kubiak
40.
Klub Sportowy Handball Nowogard
Prezes – Bogdan Tumulec
tel. 697 96 56 57
41.
Stowarzyszenie „Nasze Szanse”
ul. Ks.J. Poniatowskiego 17, 72-200 Nowogard
Prezes – Bogumiła Szturo
tel. 91 3920108
42.
Stowarzyszenie Klub Żeglarski „Knaga” w Nowogardzie
Komandor – Tadeusz Hołubowski
Plac Wolności 9, 72-200 Nowogard
43.
Stowarzyszenie Nowogardzkie Centrum Rozwoju ISRAELI KRAV MAGA w Nowogardzie
ul. Poniatowskiego 4/4, 72-200 Nowogard
Prezes – Marcin Skórniewski
44.
Nowogardzkie Stowarzyszenie „4×4 OFFROAD FACTORY” w Błotnie
Prezes – Piotr Brodzki
Błotno 15, 72-200 Nowogard
45. Parafialny Zespół Caritas przy Parafii p.w. Chrystusa Króla
Sikorki 13, 72-200 Nowogard
Ks. Tomasz Perz tel. kontaktowy 91 39 176 97
email: zachjanusz@gmail.com
46. Stowarzyszenie Mieszkańców Wojcieszyna „Nasz Wojcieszyn”
Wojcieszyn 25a, 72-200 Nowogard
Prezes: Andżelika Saja
47. Stowarzyszenie „Przystanek Trzechel”
Trzechel 29, 72-200 Nowogard
Prezes: Jarosław Olczyk
48. Stowarzyszenie „KŁOS” w Lestkowie
Lestkowo 2, 72-200 Nowogard
Prezes: Katarzyna Kolless
49. Stowarzyszenie „Akademia w Stronę Marzeń”
ul.Gen. J. Bema 41 a, 72-200 Nowogard
Prezes: Irena Juszczyk
tel. 91 39 23 444
email: akademia.wstronemarzen@onet.eu
50. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Nowogardzie
Ul. Wojska Polskiego 3, 72-200 Nowogard
Prezes – Wanda Obrębska
e-mail: kontakt@utw.nowogard.pl , www.utw.nowogard.pl

organizacje w Nowogardzie

źródło:

http://nfop.nowogard.pl/lista-organizacji

 

  •  
  •  
  •  
  •