O TWK

 

TWK ORGANIZACJĄ UNIWERSALNĄ!


Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem działa w regionie zachodniopomorskim od 1972 roku, a struktury krajowe od 1960 roku – poprzez koła terenowe.

 

KOŁA TERENOWE
CELE TWK CELETWK
TWK W MEDIACH mediaonas-300x266
ZARZĄD
I PRACOWNICY
TWK_zarzad-300x156
SPRAWOZDANIA
STATUT

 

 

JEST TU MIEJSCE DLA OSÓB O RÓŻNYCH RODZAJACH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 od  2005-04-14 posiadamy statut OPP

opp1

REALIZACJE!

Realizując wyznaczone cele Stowarzyszenie organizuje:

 • Różnorodne przedsięwzięcia rehabilitacyjne, w tym na turnusach rehabilitacyjnych i w programie “Rehabilitacja przez Twórczość”.
 • Spotkania: świąteczne, towarzyskie, artystyczne i inne.
 • Wycieczki poznawcze – krajowe i zagraniczne.
 • Bezpłatną pomoc prawną dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin.
 • Specjalistyczną pomoc użytkownikom aparatów słuchowych oraz innego sprzętu wspomagającego niedomagania organizmu ludzkiego.
 • Pomoc w komunikowaniu się międzyludzkim.
 • Szeroką współpracę w rozwiązywaniu problemów osób niepełnosprawnych z innymi organizacjami, urzędami oraz instytucjami.

twk128p

Na arenie międzynarodowej TWK używa nazwy:

Polish Society for Rehabilitation of the Disabled

 •  
 •  
 •  
 •