TWK SZCZECIN

Wystawa Prac Twórców Niepełnosprawnych

Rzemiosło artystyczne, sztuka użytkowa, sztuka zdobnicza, dziedzina sztuk plastycznych obejmująca wytwarzanie przedmiotów użytkowych i dekoracyjnych o charakterze artystycznym. Rzemiosło artystyczne, znane od starożytności, stanowiło domenę pracy niewolniczej. W średniowieczu oraz w XVI i XVII w. skupiało się w cechach. Od XVIII w. częściowo przejęte przez manufaktury. Upadło wraz z rozwojem produkcji przemysłowej w XIX w. Już w 2. połowie tegoż stulecia podjęto próby odrodzenia sztuki użytkowej (wtedy też powstało określenie: rzemiosło artystyczne). Do głównych gałęzi rzemiosła artystycznego należą: złotnictwo, jubilerstwo, kowalstwo artystyczne, konwisarstwo, ludwisarstwo, meblarstwo, introligatorstwo, pasamonictwo, hafciarstwo, koronkarstwo, tkactwo, ceramika, szkło artystyczne.

HAFT TWK 2016 24

HAFT TWK 2016 24

1166 views