KLUB ARKA

KLUB TWÓRCÓW
z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin

„ARKA

„Wspiera, Inspiruje, Integruje, Rehabilituje”

FORMY DZIAŁALNOŚCI:

Malarstwo i rzeźba

malarstwo

Rękodzieło artystyczne

rekodzielo

Foto-Grafika

arkafoto

ARKA – KLUB TWÓRCÓW z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zajęcia instruktażowo- konsultacyjne w zakresie malarstwa, rzeźby, haftu, koronki i tkaniny artystycznej kursy rękodzieła artystycznego i kursy doskonalące wiedzę i warsztat plastyczny.

ORGANIZUJEMY:

  • warsztaty plastyczne w ośrodkach rehabilitacyjnych
  • plenery plastyczne
  • prezentacje twórczości plastycznej, wystawy przeglądowe, poplenerowe indywidualne
  • konkursy plastyczne
  • okazjonalne kiermasze i wystawy twórczości ludowej
  • imprezy i spotkania integracyjne
  • wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze

Rehabilitacja przez Twórczość

Program realizowany nieprzerwanie od 1986 roku – trwa nadal. Obejmuje swym zasięgiem malarzy, rzeźbiarzy, koronczarki, hafciarki, fotografików. .Skupieni w Klubie Twórców Niepełnosprawnych „Arka” realizują zadania wykraczające poza formalne ramy projektu, „Rehabilitacja przez Twórczość” dofinansowanego przez PFRON oraz Urząd Miejski w Szczecinie. Są. tu bowiem poeci, literaci a nawet muzycy i tancerze .wszystko co służy rekreacji rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju i stopnia schorzenia. klub powstał w 1994 roku , a jego kierowniczką jest cały czas kol. Barbara Brodaczewska, znakomita hafciarka i organizatorka życia nie tylko klubowego. Wysoko cenione przez naszych członków są coroczne spotkania wigilijne (dla ponad 100. osób), wyjazdy plenerowe dla twórców, aktywne włączanie się w miejskie i wojewódzkie imprezy z pięknymi ekspozycjami i prezentacjami warsztatowych możliwości. Podkreśleniem tych walorów stało się otwarcie w Muzeum Narodowym w Szczecinie ekspozycji prac hafciarek i koronczarek wśród których mistrzowski poziom osiągnęło wiele Pań, a wszystkie z dużym powodzeniem i poświęceniem starają się przekazywać swoje umiejętności warsztatowe nowym adeptom tej trudnej sztuki na wielu szkoleniach, organizowanych również często poza Szczecinem. Oddzielną grupę stanowią plastycy, realizujący swoje artystyczne zainteresowania w różnych formach i rodzajach tej sztuki. Tu jednak nie wystarcza sama cierpliwość i dobre chęci, a należy wykazać się odpowiednim talentem i umiejętnością wykorzystania fachowych porad.

PROGRAM

„Rzemiosło artystyczne – szansą na wykorzystanie szczególnej wrażliwości estetycznej osób niepełnosprawnych w pracy zawodowej”

DOTARLIŚMY DO UNII EUROPEJSKIEJ

W okresie od października 2004 r. do 31 lipca 2005 r. realizowaliśmy program p. n. „Rzemiosło artystyczne – szansą na wykorzystanie szczególnej wrażliwości estetycznej osób niepełnosprawnych w pracy zawodowej”.

Nasz projekt dofinansował Europejski Fundusz Społeczny, a realizowaliśmy go pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. obejmował on szkolenie 100 osób niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych, a zajęcia warsztatowe odbywały się w Szczecinie, Chociwlu, Goleniowie i Łobzie. Przygotowania do nowego zawodu dotyczyły zdobywania profesjonalnych umiejętności w zakresie koronczarstwa i haftowania (różne metody, szkoły i tradycje). Fachową kadrę instruktorską tworzyła grupa naszych własnych hafciarek i koronczarek (vide – tekst o programie „Rehabilitacja przez Twórczość”), które pokazując swoje prace i mistrzowski kunszt ich wykonywania, potrafiły wywołać entuzjazm twórczy. U nowych adeptek (i kilku adeptów) tej trudnej i precyzyjnej sztuki tak, że wielu z nich już po zakończeniu szkoleń, nadal korzysta z konsultacji mistrzyń i doskonali swoje umiejętności tak aby sprostać wymogom rynku i upodobaniom potencjalnych nabywców ich prac (często są to turyści zagraniczni). Aby jednak stworzyć warunki do takich komercyjnych przedsięwzięć poważnie myśli się o utworzeniu spółdzielni socjalnej, która koordynowałaby i reprezentowała na zewnątrz interesy całej grupy hafciarek i koronczarek, które mają niewielkie szanse na indywidualne sukcesy zawodowe. Twórcą i kierownikiem tego projektu był mgr Jerzy Kwiatosiński, a trudną obsługą finansowo-ksiegową profesjonalnie wykonała pani Kamila Kotras, księgowa Oddziału.

Klub współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością kulturalną, propagującą polską kulturę narodową.