KLUB ARKA

KLUB TWÓRCÓW z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI
“ARKA”

Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem
Oddziału Zachodniopomorskiego w Szczecinie
ul. Wielkopolska 32/u1, 70-450 Szczecin

“Wspiera, Inspiruje, Integruje, Rehabilituje”

FORMY DZIAŁALNOŚCI:

ARKA – KLUB TWÓRCÓW z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Zajęcia instruktażowo- konsultacyjne w zakresie malarstwa, rzeźby, haftu, koronki i tkaniny artystycznej kursy rękodzieła artystycznego i kursy doskonalące wiedzę i warsztat plastyczny.

ORGANIZUJEMY:

 • warsztaty plastyczne w ośrodkach rehabilitacyjnych
 • plenery plastyczne
 • prezentacje twórczości plastycznej, wystawy przeglądowe, poplenerowe indywidualne
 • konkursy plastyczne
 • okazjonalne kiermasze i wystawy twórczości ludowej
 • imprezy i spotkania integracyjne
 • wycieczki dydaktyczne, krajoznawcze

Rehabilitacja przez Twórczość

Program realizowany nieprzerwanie od 1986 roku – trwa nadal. Obejmuje swym zasięgiem malarzy, rzeźbiarzy, koronczarki, hafciarki, fotografików. .Skupieni w Klubie Twórców Niepełnosprawnych “Arka” realizują zadania wykraczające poza formalne ramy projektu, “Rehabilitacja przez Twórczość” dofinansowanego przez PFRON oraz Urząd Miejski w Szczecinie. Są. tu bowiem poeci, literaci a nawet muzycy i tancerze .wszystko co służy rekreacji rehabilitacji i integracji osób niepełnosprawnych, niezależnie od rodzaju i stopnia schorzenia. klub powstał w 1994 roku , a jego kierowniczką jest cały czas kol. Barbara Brodaczewska, znakomita hafciarka i organizatorka życia nie tylko klubowego. Wysoko cenione przez naszych członków są coroczne spotkania wigilijne (dla ponad 100. osób), wyjazdy plenerowe dla twórców, aktywne włączanie się w miejskie i wojewódzkie imprezy z pięknymi ekspozycjami i prezentacjami warsztatowych możliwości. Podkreśleniem tych walorów stało się otwarcie w Muzeum Narodowym w Szczecinie ekspozycji prac hafciarek i koronczarek wśród których mistrzowski poziom osiągnęło wiele Pań, a wszystkie z dużym powodzeniem i poświęceniem starają się przekazywać swoje umiejętności warsztatowe nowym adeptom tej trudnej sztuki na wielu szkoleniach, organizowanych również często poza Szczecinem. Oddzielną grupę stanowią plastycy, realizujący swoje artystyczne zainteresowania w różnych formach i rodzajach tej sztuki. Tu jednak nie wystarcza sama cierpliwość i dobre chęci, a należy wykazać się odpowiednim talentem i umiejętnością wykorzystania fachowych porad.

Klub współpracuje z organizacjami, stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością kulturalną, propagującą polską kulturę narodową.

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ułatwienia dostępu