Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych

Numer projektu WND-POKL.06.02.00-32-046/12 Okres realizacji 01.10.2012 do 30.11.2014.r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego

PRIORYTET VI – RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH, działanie 6.2

„Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych”

 


Data utworzenia 19.09.2013

Spółdzielnie Socjalne ostateczna lista rankingowa

Wsparcie pomostowe

Wsparcie finansowe

 


Data utworzenia 22.08.2013

Ostateczne listy rankingowe

Wsparcie finansowe

Wsparcie pomostowe


Data utworzenia 07.08.2013

Wyniki obrad Komisji Oceny Wniosków w projekcie „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych”

Szanowni Państwo, w zakładce do pobrania przedstawiamy wyniki z obrad Komisji Oceny Wniosków pod względem formalnym i merytorycznym. Powyższe informacje zostały nadane również pocztą tradycyjną. Dodatkowo przypominamy, że do odczytu wyników niezbędny będzie symbol, który otrzymali Państwo przy składaniu wniosków o wsparcie finansowe i pomostowe.

Wstępna lista rankingowa, wsparcie finansowe

Wstępna lista rankingowa, wsparcie pomostowe

 


Data utworzenia 16.07.2013

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego

Załączniki

Nabór wniosków – informacja
REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW o udzielenie wsparcia na rozwój przedsiębiorczościw ramach projektu pn.: „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych”,nr umowy: UDA- PO KL.06.02.00-32-046/12-00
Zał. 1. do Regulaminu KOW – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego NSSS2 20130702KM
Zał. 1a. do Regulaminu KOW – Oświadczenie o numerze PESEL 20130702 KM
Zał. 2 do regulaminu KOW – Wzór Biznesplanu 20130702 KM
Zał. 3 do Regulaminu KOW – harmonogram rzeczowo-finansowy 20130703 KM
Zał. 4. do Regulaminu KOW – Wniosek o udzielenie wsparcia finansowego podstawowego pomostowego 20130702
Zał. 4a do Regulaminu KOW – Oświadczenie o numerze PESEL i pomocy de minimis 20130702 KM
Zał. 5. do Regulaminu KOW – Wniosek o udzielenie wsparcia pomostowego przedłużonego 20130702 KM
Zał. 6 do KOW – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 20130702 KM
Zał. 7 do KOW – Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie wsparcia finansowego 20130702 KM
Zał. 8 do KOW – Karta oceny formalnej wniosku o udzielenie wsparcia pomostowego 20130702 KM
Zał. 9 do KOW- Karta oceny merytorycznej – podstawowe wsparcie pomostowe 20130702 KM
Zał. 10 do KOW – Karta oceny formalnej wniosku wsparcia pomostowego przedłużonego 20130702 KM
Zał. 11 do Regulaminu KOW Karta oceny merytorycznej – przedłużone wsparcie pomostowe20130710 KM
Zał. 12 do Regulaminu KOW – Umowa o udzielenie wsparcia finansowego – 20130710 KM
Zał. 13 do Regulaminu KOW – Umowa o udzielenie wsparcia pomostowego 20130710 KM

 


Data utworzenia 24.06.2013

Wyniki zapytania ofertowego z projektu nr 3/NSSS/06.2013

Wynik


Data utworzenia 10.06.2013

Zapytanie ofertowe nr 3/NSSS/06.2013

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, prowadząc w partnerstwie projekt pn. „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaprasza do wzięcia udziału w procedurze zapytania ofertowego dotyczące świadczenia usług – animatora w ramach w/w projektu.

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe


Data utworzenia 27.05.2013

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, prowadząc w partnerstwie projekt pn. „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, dokonało wyboru osoby na stanowisko animatora w ramach w/w projektu.

Wynik


Data utworzenia 10.05.2013

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie z siedzibą w Szczecinie, prowadząc w partnerstwie projekt pn. „Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Fundusze Społecznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, zaprasza do wzięcia udziału w procedurze zapytania ofertowego dotyczące świadczenia usług – animatora w ramach w/w projektu.

Pismo przewodnie

Zapytanie ofertowe


Data utworzenia 01.10.2012

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych (36K,14M) w tym długotrwale bezrobotnych 10K i 4M oraz nieaktywnych zawodowo (8K,2M) i osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim i umiarkowanym (8K,2M) zamieszkałych w terenie wiejskim (23K.7M) w powiatach: choszczeńskim, gryfińskim, pyrzyckim i stargardzkim. Celem Projektu jest aktywizacja zawodowa beneficjentów przez założenie spółdzielni socjalnych. Uczestnicy przejdą cykl szkoleń motywacyjnych i biznesowych; wszyscy będą mieli stworzony IPD wg., którego otrzymają stosowne wsparcie doradcze. Zespoły, utworzone z grup inicjatywnych (6 x 5 osób) otrzymają wsparcie finansowe (20000,-zł/os.) na założenie spółdzielni socjalnej. Członkowie spółdzielni otrzymają również wsparcie pomostowe (6 m-cy) i przedłużone (6 m-cy) wsparcie pomostowe wg uzasadnionych potrzeb. PROJEKT JEST REALIZOWANY w PARTNERSTWIE Z FIRMĄ 4C CENTRUM EKONOMII SPOŁECZNEJ – kRZYSZTOF MUSIATOWICZ – KTÓRA JEST LIDEREM PROJEKTU. Zachęcamy osoby zainteresowane do udziału w Projekcie; na terenie naszego województwa działa już z powodzeniem osiem spółdzielni powołanych w projekcie zrealizowanym przez Projektodawcę – Lidera w r. 2011.

UWAGA: wszelkie dalsze informacje będą się ukazywać na stronie: www.4c.szczecin.pl/node/11

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ułatwienia dostępu