Zarząd i pracownicy

Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego, które zgodnie ze Statutem TWK odbywa się co 4 lata, członkowie Stowarzyszenia wybrali Zarząd Organizacji

Skład Zarządu na lata 2020 – 2024

Prezes
Leszek Pawlewicz

Wiceprezes
Anna Storek

Sekretarz
Beata Pytel

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Iwona Lisowska


Skład Zarządu w latach 2016 – 2020


Prezes
Leszek Pawlewicz

Wiceprezes ds. organizacji
Piotr Niciejewski

Sekretarz
Anna Storek

Skarbnik
Halina Sadowska


Skład Zarządu w latach 2012 – 2016


Prezes
Andrzej Stecewicz

Wiceprezes ds. organizacji
Anna Rybak

Skarbnik
Jerzy Kwiatosiński

Sekretarz
Elżbieta Macharzyńska

oraz członkowie:
Barbara Brodaczewska
Teresa Jaszczerska
Wiesław Zacharski

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca
Teresa Nieścioruk
Członkowie
Elżbieta Borowska
Ewa Szarkowska


  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ułatwienia dostępu