Zarząd TWK

Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Wojewódzkiego, które zgodnie ze Statutem TWK odbywa się co 4 lata,
członkowie Stowarzyszenia wybrali Zarząd Organizacji

Skład Zarządu na lata 2020 – 2024

IMIĘ I NAZWISKOFUNKCJA
Leszek PawlewiczPrezes Zarządu
Anna StorekWiceprezes Zarządu
Beata PytelSekretarz Zarządu
Iwona LisowskaPrzewodnicząca Komisji RewizyjnejSkład Zarządu w latach 2016 – 2020

Prezes
Leszek Pawlewicz

Wiceprezes ds. organizacji
Piotr Niciejewski

Sekretarz
Anna Storek

Skarbnik
Halina Sadowska


Skład Zarządu w latach 2012 – 2016

Prezes
Andrzej Stecewicz

Wiceprezes ds. organizacji
Anna Rybak

Skarbnik
Jerzy Kwiatosiński

Sekretarz
Elżbieta Macharzyńska

oraz członkowie:
Barbara Brodaczewska
Teresa Jaszczerska
Wiesław Zacharski

Komisja rewizyjna:
Przewodnicząca
Teresa Nieścioruk
Członkowie
Elżbieta Borowska
Ewa Szarkowska