Praca bez Barier

cus

logotwk

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKT „PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”

Numer projektu: WND.PKOL 07.04.00-32-042/12-00 Okres realizacji 01.04.2013- 28.02.2015r.


Data utworzenia 12.08.2013

W związku z realizacją projektu „PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie -Partner projektu wysyła niniejsze zapytanie w celu rozeznania rynku na stanowisko Pośrednik pracy.

Załącznik I

Załącznik II


Data utworzenia 16.07.2013

W związku z realizacją projektu „PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie -Partner projektu wysyła niniejsze zapytanie w celu rozeznania rynku na stanowisko Psycholog do przeprowadzenie indywidualnego doradztwa psychologicznego.

Załącznik I

Załącznik II


Data utworzenia 20.06.2013

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 20.06.2013 r. w związku z zapytaniem ofertowym nr 01/2013,dotyczącym realizacji usługi indywidualnego poradnictwa zawodowego w postaci opracowania Indywidualnych Planów Działania na rzecz uczestników projektu realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Działania 7.2 Niepełnosprawni na rynku pracy, dokonano wyboru wykonawcy.Informacja o wynikach postępowania została przesłana na adres mailowy do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. Szczegółowe informacje dotyczące wyboru wykonawcy można uzyskać w siedzibie Partnera Projektu: Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki w Szczecinie, ul. Wielkopolska 32, pok.9. Wybrani wykonawcy zgodnie z kryteriami zawartymi w zapytaniu ofertowym nr 01/2013: DORADCA ZAWODOWY Pani Marzena Glinka POŚREDNIK PRACY Pan Kamil Zieliński PSYCHOLOG Pani Patrycja Lutkiewicz


Data utworzenia 11.06.2013

W związku z realizacją projektu „PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” zapraszamy do złożenia oferty dotyczącej wynajmu sal w Szczecinie na spotkania indywidualne w ramach IPD.

Zaproszenie do składania ofert

Formularz oferty


Data utworzenia 27.05.2013 W związku z realizacją projektu „PRACA BEZ BARIER – Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych”, Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział wojewódzki w Szczecinie, partner projektu zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie doradztwa w zakresie tworzenia i realizacji Indywidualnych Planów Działania (IPD)

Zapytanie ofertowe nr 1

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego


Data utworzenia 17.04.2013

Zapraszamy do złożenia oferty cenowej na zakup sprzętu komputerowego

Zaproszenie do złożenia oferty


Data utworzenia 25.03.2013

W związku z realizacją projektu „PRACA BEZ BARIER- Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych” Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział wojewódzki w Szczecinie– Partner projektu, wysyła niniejsze zapytanie w celu rozeznania rynku na stanowisko Asystenta kierownika projektu

Zaproszenie do złożenia oferty


POKL

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Ułatwienia dostępu