ZaFOS

Integrujmy się!

Oddział Wojewódzki TWK w Szczecinie jest jednym ze współzałożycieli zachodniopomorskiego forum organizacji socjalnych ZaFOS, które działa od 2002 roku (rejestr w Krajowym Sądzie Rejestrowym) i skupia aktualnie (rok 2005) 24 organizacje socjalne, spośród których około polowa zajmuje się tylko sprawami osób niepełnosprawnych.
Dzięki takiej organizacyjnej integracji możemy uczestniczyć we wspólnych przedsięwzięciach z parytetowym związkiem socjalnym z Meklemburgii Pomorze Przednie, który skupia około 200 niemieckich organizacji socjalnych (ponad 12 tys. członków) i reprezentuje tam poważną siłę społeczną w relacjach środowisko – władze i samorządy.
Tylko jako zintegrowany ZaFOS mogliśmy stać się dla nich odpowiednim partnerem do wspólnych przedsięwzięć, w oparciu o fundusze europejskie i niemieckie, przeznaczone w coraz większych kwotach na takie cele.
Dużo też korzystamy, działając w strukturze organizacyjnej wspólnoty roboczej związków organizacji socjalnych (WRZOS) uczestnicząc w wielu szkoleniach i korzystając z nowych kontaktów i doświadczeń organizacyjnych, a szczególnie możliwości aplikacyjnych.
Możemy też dzięki temu aktywnie uczestniczyć w Ogólnopolskim Forum Organizacji Pozarządowych mając bezpośredni wpływ m.in. na decyzje organów centralnych w różnych sferach, dotyczących polityki społecznej państwa, a szczególnie sytuacji osób niepełnosprawnych. Wiceprezesem ZaFOSu jest przedstawiciel szczecińskiego oddziału TWK – mgr Jerzy Kwiatosiński.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*