Sprawozdanie za 2010

PLAN DZIAŁANIA KOŁA NA 2010 ROK

 1. Poszukiwanie pracy dla osób niepełnosprawnych, dążenie do utworzenia w Chociwlu spółdzielni socjalnej.
 2. Udział projektach unijnych jak i krajowych.
 3. Dalsze poszukiwanie sponsorów.
 4. Impreza integracyjna pn. ?Dzień Godności? ? maj.
 5. Udział w imprezie pn. ?Chociwelska Wiosna? ? maj.
 6. Wycieczka integracyjna nad morze ? sierpień.
 7. Organizacja Ogniska Integracyjnego ? wrzesień.
 8. Impreza integracyjna pn. ?Jasełka Integracyjne? ? grudzień
 9. Impreza pn. „Gwiazdkowa Niespodzianka” ? grudzień.
 10. Zorganizowanie paczek na Święta Bożego Narodzenia dla członków Koła jak i ludzi potrzebujących z poza koła.
 11. Dążenie do utrzymania działania kawiarenki internetowej.
 12. Pisanie wniosków i zdobywanie w ten sposób środków zewnętrznych na różnego rodzaju programy w stowarzyszeniu.
 13. Zachęcanie wszystkich instytucji i osób prywatnych do znoszenia barier architektonicznych w mieście i gminie Chociwel.
 14. Próba załatwienia komputerów z dostępem do Internetu dla następnych niesprawnych ruchowo członków koła.
 15. Pomoc członkom koła w programach uruchomionych przez PFRON i PCPR
 16. Załatwianie sprzętu pomocniczego i ortopedycznego (wózki, kule itp.).
 17. Wyjazdy na Turnusy Rehabilitacyjne w różnych terminach.

18.Pomoc członkom koła i ludziom potrzebującym w załatwianiu spraw

bieżących: sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego, rehabilitacji, podatki

itp.

Podziel się
 •  
 •  
 •  
 •