Model lokalnej interdyscyplinalnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej

Szanowni Państwo, zapraszamy do zapoznania się z publikacją „Model lokalnej interdyscyplinarnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej” ilustrującej możliwości współpracy rodzin wielodzietnych z instytucjami integracji i polityki społecznej. Prezentowana publikacja jest rezultatem pilotażowego projektu finansowanego z funduszy europejskich. Rezultaty projekty pokazały w… Czytaj więcej Model lokalnej interdyscyplinalnej współpracy na rzecz rodziny wielodzietnej

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ćwiczenie na równouprawnienie

Ćwiczenie na równouprawnienie W swojej praktyce trenerskiej szkoliłam różne osoby i różne grupy zawodowe czy społeczne. Najcieplej zawsze wspominam szkolenia prowadzone dla osób niepełnosprawnych, przebiegające w wyjątkowej atmosferze – dobrej energii, zaufania, motywacji, gotowości do współpracy i wielkiego zaangażowania.  Takich… Czytaj więcej Ćwiczenie na równouprawnienie

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Nauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

Jak słyszący rodzice mogą skutecznie komunikować się z malutkim dzieckiem z uszkodzonym słuchem? Łódzki Oddział Polskiego Związku Głuchych znalazł na to metodę i opracował program nauczania polskiego języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem. Metoda powstała jest adresowana do… Czytaj więcej Nauka języka migowego dla rodziców dzieci z uszkodzonym słuchem

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •