1% PODATKU dla TWK

 

KRS 0000120774

JESTEŚMY ORGANIZACJĄ POŻYTKU PUBLICZNEGO

1% Twojego podatku może pomóc wielu osobom niepełnosprawnym.

DZIĘKUJEMY!!

KONTO BANKOWE: CREDIT AGRICOLE
nr 75 1940 1076 3089 4639 0000 0000


Wypełnij PIT i przekaż 1% podatku

KLIKNIJ I WYPEŁNIJ PIT – ONLINE


WYKAZ ORGANIZACJI UPRAWNIONYCH | poz. 2808 | KRS 0000120774 | NIP 8511011799
POLSKIE TOWARZYSTWO WALKI Z KALECTWEM ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI W SZCZECINIE

Czym jest odpis 1% podatku

Zgodnie z artykułem 27d Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2004 r. podatnik – osoba fizyczna może w zeznaniu rocznym pomniejszyć kwotę należnego podatku o kwotę przekazaną na rzecz organizacji pożytku publicznego do wysokości odpowiadającej 1% należnego podatku.

Jak przekazać 1% podatku

1. Wybierz (Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem o. Zach-Pom.) organizację pożytku publicznego z listy uprawnionych.

2. Wypełnij właściwe zeznanie roczne PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT-38.

3. W odpowiedniej rubryce wpisz numer KRS organizacji pożytku ( 0000120774 ) oraz kwotę stanowiącą 1 proc. podatku.

4. Jeśli chcesz, by pieniądze trafiły na konkretny cel, wpisz ten cel w rubryce „Informacje uzupełniające”.

5. Zapłać wynikający z zeznania podatek.

opp_in_pit
Kto może przekazać 1% podatku
Jeden procent mają prawo odpisać od podatku dochodowego:
 • osoby fizyczne płacące podatek dochodowy (m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
 • osoby opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wybrały liniową, 19-procentową stawkę podatku;
 • emeryci rozliczający się samodzielnie z fiskusem na podstawie PIT -u otrzymanego z ZUS.

WAŻNE!  1% nie jest darowizną ani ulgą.

Jest dyspozycją podatnika – osoby fizycznej – adresowaną do skarbu państwa, aby 1% jego podatku dochodowego został przeznaczony na cele społeczne realizowane przez podmiot mający status OPP.

Różnice pomiędzy 1% podatku a darowizną
Są cztery zasadnicze różnice między darowizną a mechanizmem 1%:
 1. 1% przysługuje tylko i wyłącznie OPP; darowiznę można przekazać różnym podmiotom – organizacjom i instytucjom.
 2. Kwota 1% wyliczana jest z kwoty należnego państwu podatku dochodowego od osob fizycznych (czyli tego, który i tak musimy odprowadzić do skarbu państwa); kwota darowizny jest dowolna i dobrowolna.
 3. 1% nie zmniejsza podatku dochodowego płaconego przez podatnika – to do kasy skarbu państwa wpada mniej pieniędzy. Darowizna może być odliczona od podstawy opodatkowania, zmniejsza się więc kwota odprowadzanego podatku dochodowego.
 4. 1% trafia na konto organizacji za pośrednictwem urzędu skarbowego w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego przez podatnika (który w swoim formularzu PIT – wypełniając odpowiednie rubryki – wyraził wolę, aby 1% jego podatku należnego skarbowi państwa powędrował do organizacji pożytku publicznego). Darowizna może być przesłana bezpośrednio na konto ogranizacji (lub innego podmiotu, wskazanego w prawie) albo przekazana w gotówce (choć wtedy nie można jej odliczyć podstawy opodatkowania).

Dodatkowe informacje:

 • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
 • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
 • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji
Źródło informacji: www.pozytek.gov.pl