O TWK

TWK ORGANIZACJĄ UNIWERSALNĄ!

Oddział Wojewódzki Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem działa w regionie zachodniopomorskim od 1972 roku, a struktury krajowe od 1960 roku – poprzez koła terenowe.

Mimo, że nazwa organizacji pozostaje archaiczna, to jest świadomie utrzymywana z szacunku dla jej twórców i organizatorów – to jej działalność przyczyniła się w znacznym stopniu do zmian w słownictwie związanym z niepełnosprawnością.

Na arenie międzynarodowej TWK używa nazwy:

Polish Society for Rehabilitation of the Disabled

Historia

Organizacja powstał 9 marca 1960. Na zebraniu założycielskim prof. Wiktor Dega powiedział: Powołane Towarzystwo stanowić będzie ważne ogniwo, które połączy wiele sektorów rehabilitacji, które pracowały zbyt luźno, aby mogły dać pełne efekty. Za zadanie poczytano sobie wówczas nie tylko współpracę branżową, ale także popularyzację wiedzy o niepełnosprawności w społeczeństwie, celem stworzenia lepszego klimatu społecznego i zrozumienia specyficznych potrzeb osób niepełnosprawnych. Towarzystwo stworzyło podwaliny polskiej szkoły rehabilitacji, co było zasługą m.in. pierwszych prezesów stowarzyszenia, profesorów: Wiktora Degi (1896 – 1995), Mariana Weissa (1921-1981) i Aleksandra Hulka, pedagoga specjalnego (1916 – 1993).

Organizacja była aktywna na arenie międzynarodowej, prezentując polskie, wówczas bardzo nowatorskie, poglądy na rehabilitację m.in. na forum UNICEF i UNESCO. Zorganizowała także w Polsce dwa międzynarodowe kongresy naukowe – w okresach 10-12 maja 1971 i 1-7 października 1983. Obok działalności społecznej prowadzono działalność naukową, wydawniczą i inną (pomoc dla ofiar wypadków drogowych, tworzenie kół skupiających ludzi chorych na epilepsję oraz stwardnienie rozsiane, organizacja pierwszego w Polsce turnusu mowy przełykowej dla osób po onkologicznych operacjach krtani, jak również organizacja specjalistycznych turnusów dla osób z chorobą Parkinsona i Alzheimera). Po 1989 organizacja wspiera osoby niepełnosprawne przy wchodzeniu na rynek pracy.

JEST TU MIEJSCE DLA OSÓB O RÓŻNYCH RODZAJACH NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

 

 

KOŁA TERENOWE
CELE TWK
CELETWK
TWK W MEDIACH
mediaonas-300x266
ZARZĄD
I PRACOWNICY
TWK_zarzad-300x156
SPRAWOZDANIA
STATUT

 od  2005-04-14 posiadamy statut OPP

opp1

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
Ułatwienia dostępu