Sprawozdania merytoryczno-finansowe

Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem
Oddział Wojewódzki w Szczecinie


ROK 2021

Bilans 2021 [pobierz]

Informacja dodatkowa [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2020

Bilans 2020 [pobierz]

Informacja dodatkowa [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2019

Bilans 2019 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2018

Bilans 2018 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2017

Bilans 2017 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2016

Bilans 2016 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2015

Bilans 2015 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2014

Bilans 2014 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2013

Bilans 2013 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2012

Bilans 2012 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2011

Bilans 2011 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]


ROK 2010

Bilans 2010 [pobierz]

Informacje dodatkowe [pobierz]

Rachunek zysków i strat [pobierz]

Sprawozdanie merytoryczne [pobierz]