POMOC UKRAINIE

W związku z bardzo trudną sytuacją na Ukrainie, TWK włącza się w pomoc osobom uciekającym przed wojną. 🇺🇦

Rozpoczęliśmy akcję zbiórki najbardziej potrzebnych w tym czasie rzeczy.

Wszystkie osoby chętne podzieleniem się, zapraszamy do przynoszenia rzeczy do siedziby naszego Stowarzyszenia w centrum Szczecina,
ul. Wielkopolskiej 32/u1.
Jesteśmy codziennie od 10.00 do 15.00,

Potrzebne są: koce, śpiwory, materace, odzież dziecięca i dla dorosłych pożywienie z długim terminem przydatności do spożycia, artykuły chemiczne i kosmetyczne. W miarę możliwości prosimy o kompletowanie przynoszonych ubrań (męskie, damskie, dziecięce) abyśmy mogli bezzwłocznie zawieźć je potrzebującym rodzinom.

Dodatkowo jako organizacja działająca na rzecz osób z niepełnosprawnościami przy naszym Biurze Informacji Dla Osób z Niepełnosprawnościami otwieramy Punkt Informacyjny dla uchodźców borykających się z problemem niepełnosprawności. Jesteśmy w stałym kontakcie z Centrum Informacji działającym przy PFRON – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i pomożemy przy załatwianiu wszelkich formalności, wypełnianiu wniosków i skierowaniu do odpowiedniej instytucji.Jest to bardzo palący problem wśród uchodźców z Ukrainy, gdyż ich orzeczenia o niepełnosprawności nie są honorowane na terenie naszego kraju i konieczne jest jak najszybsze podjęcie działań mających na celu skrócenia procedury, aby osoby te mogły otrzymać odpowiednie zaświadczenie.prosimy od udostępnianie na swoich profilach 🇺🇦

Podstawowe informacje dla uchodźców z Ukrainy

Uchodźcy z Ukrainy, którzy nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce mogą udać się do najbliższego punktu recepcyjnego.

W punkcie recepcyjnym:

  • udzielona zostanie informacja na temat pobytu w Polsce,
  • zapewnione zostanie tymczasowe zakwaterowanie,
  • zapewniony będzie ciepły posiłek, napój, podstawowa opieka medyczna oraz miejsce na odpoczynek.

Punkt Recepcyjny w woj. zachodniopomorskim

Al. Piastów 40A, Szczecin

Osoby, które mają zapewnione zakwaterowanie nie muszą rejestrować się w punkcie recepcyjnym.

Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy, szukające schronienia w Polsce, nie muszą obawiać się o legalność swojego pobytu. W najbliższych dniach nie trzeba też składać żadnych wniosków w Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, urzędach wojewódzkich czy placówkach Straży Granicznej. To samo dotyczy obywateli Ukrainy, którzy są w Polsce, a ich dokumenty pobytowe utraciły ważność.

Obywatele Ukrainy przebywający w Polsce nie muszą wyjeżdżać z kraju w przypadku utraty ważności dokumentów pobytowych. Oni także nie muszą obawiać się o legalność swojego dalszego pobytu.

Więcej aktualnych informacji:

https://www.gov.pl/web/mswia/informacja-dla-uchodzcow-z-ukrainy

https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina

Ważne numery telefonów dla uchodźców z Ukrainy

  • Urząd ds. Cudzoziemców: tel. 47 721 75 75
  • Wojewoda zachodniopomorski całodobowy numer tel. 91 430 30 33 

 Pacjent z Ukrainy.

Obywatele Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją militarną Rosji na terenie Ukrainy, i którzy zgłoszą się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala zostanie udzielona adekwatna pomoc medyczna

Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE!

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów.

Jak powinny zachować się placówki medyczne?

Świadczeniodawcy, gdy trafi do nich pacjent z Ukrainy, już teraz:

  • nie powinni odmawiać mu pomocy
  • nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy 
  • nie powinni domagać się od niego zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur
  • powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Więcej informacji

https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-medyczna-dla-obywateli-ukrainy-zasady-udzielania-i-rozliczania-swiadczen,8149.html#Komunikat%20w%20języku%20ukraińskim

 Ochrona zdrowia w Szczecinie

Uchodźcy z Ukrainy mogą skorzystać z pomocy Szczecińskiego Centrum Zdrowia Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Punkt informacyjno-konsultacyjny w sprawach ochrony zdrowia tel. 512 060 914, czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00.

Pomoc jest udzielana nieodpłatnie. Pacjenci mogą uzyskać receptę, leki pełnopłatne

Szczepienia przeciw Covid-19 cudzoziemców narodowości ukraińskiej

W odpowiedzi na wzmożone przekraczanie granic przez osoby narodowości ukraińskiej, w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium Ukrainy, od 25 lutego 2022 roku, Minister Zdrowia wprowadził możliwość szczepienia cudzoziemców narodowości ukraińskiej w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-cudzoziemcow-narodowosci-ukrainskiej

Czy o orzeczenie o stopniu niepełnosprawności może ubiegać się Uchodźca z Ukrainy?

Centrum Informacyjne dla Cudzoziemców CIC – pomoc dla uchodźców z Ukrainy

Prezydent Szczecina informuje, że w związku z wieloma deklaracjami płynącymi od mieszkańców, którzy wyrażają gotowość przyjęcia rodzin z Ukrainy pod swój dach, w tej sprawie można zgłaszać się do Centrum Informacyjnego dla Cudzoziemców. CIC uruchomiło specjalny numer telefonu 791 452 234 (w godzinach 8-18). Zgłoszeń można także dokonywać mailowo pod adresem:
cic.kontakt@cudzoziemcy.szczecin.eu.

Uruchomiona została rządowa strona za pośrednictwem której można zgłaszać chęć pomocy, potrzebę skorzystania z pomocy w związku z wojną w Ukrainie #PomagamUkrainie

https://pomagamukrainie.gov.pl

Edukacja dzieci z Ukrainy

Dzieci w wieku 7-18 lat mogą nieodpłatnie uczyć się w polskich szkołach. Brak znajomości języka polskiego nie stanowi formalnej przeszkody. Uczniowie z Ukrainy mogą uczestniczyć w nieodpłatnych lekcjach języka polskiego organizowanych przez szkołę oraz zostać objęte opieką psychologiczno-pedagogiczną z związku z doświadczeniem migracyjnym. 

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/informacja-dla-rodzicow-dzieci-przybywajacych-z-ukrainy


Działania lokalnych organizacji pozarządowych

Związek Ukraińców w Polsce oddział w Szczecinie

Aktualne informacje dotyczące zbiórek:
https://www.facebook.com/ukraincy.szczecin/

Związek uruchomił specjalne konto:
20 1090 1492 0000 0001 4312 2731
z dopiskiem “dla rannych” lub “dla dzieci”

Stowarzyszenie “Mi-Gracja”

Aktualne informacje dotyczące zbiórek:
https://www.facebook.com/migracjapolska

Stowarzyszenie uruchomiło konto:
06 1140 2004 0000 3102 7967 2934
z dopiskiem “darowizna”

EnglishFrenchGermanItalianPolishUkrainian
Ułatwienia dostępu