O.N. w drodze na rynek pracy


Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego POKL

PROMOCJA INTEGRACJI SPOŁECZNEJ, PROJEKT
“OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE w DRODZE na RYNEK PRACY”

Numer projektu WND-POKL.07.04.00-32-014/12

Okres realizacji 01.10.2012 do 31.03.2014.r.


Data utworzenia: 22.06.2013.
Dnia 22-06-2013r. odbyło się kolejne spotkanie grupy wsparcia ON z trenerami zatrudnienia wspieranego i psychologiem. W trakcie cyklicznych spotkań uczestnicy projektu korzystają z indywidualnych i grupowych porad oraz wymieniają się zdobytymi informacjami i doświadczeniami. Zakres indywidualnego wsparcia psychospołecznego jest dostosowany do potrzeb uczestnika i odbywa się z zachowaniem pełnej dyskrecji i wzajemnego zaufania uczestnika i trenera. Ukoronowaniem spotkania był długo wyczekiwany grill w plenerze, gdzie można było skosztować pysznych specjałów wspólnie przygotowanych – patrz foto.

 


Data utworzenia: 18.03.2013.
Galeria foto z zajęć z wizażu; największym zainteresowaniem, żeby nie powiedzieć uwielbieniem, szczególnie u Pań cieszą zajęcia praktycznego wykonywania makijażu, dbałości o paznokcie w warunkach pracy fizycznej i wybór fryzur do praktycznego wykonania w zakładzie fryzjerskim.


Data utworzenia: 13.03.2013.

Wyniki rozeznania rynku dotyczące usługi: Warsztaty wizażu wraz z usługą fryzjerską dla uczestników projektu ON w drodze na rynek pracy.Wpłynęły trzy oferty z czego jedna niespełniająca wymogów formalnych, do realizacji warsztatów została przyjęta oferta firmy Centrum Doradztwa, Szkoleń i Reklamy z Gryfic.
Rozpoczęcie Warsztatów dnia 14.03.2013.


Data utworzenia 05.03.2013

Szanowni Państwo,
w związku z realizacją projektu „Osoby niepełnosprawne w drodze na rynek pracy” Towarzystwo Walki z kalectwem Oddział wojewódzki w Szczecinie– Beneficjent projektu, wysyła niniejsze zapytanie w celu rozeznania rynku na usługę Warsztaty z wizażystką dla Uczestników Projektu.

Warsztaty z wizażystką dla Uczestników Projektu (zobacz)


Szkolenia cieszą się powodzeniem wśród UP. Wspólne spotkania to pierwszy krok do integracji; przyjazna atmosfera, doświadczeni trenerzy i zawsze w zasięgu ręki “pomocna dłoń” TZW (trener zatrudnienia wspieranego – opiekun grupy) powoduje, że mamy 100.% frekwencję na wszystkich zajęciach.

Jak widać na zdjęciach, nawet język niemiecki, przyjmowany poczatkowo z obawą stał się ciekawym i pożądanym przedmiotem.


Data utworzenia 20.12.2012

Na zapytanie w sprawie przeprowadzenia doradztwa psychospołecznego w Projekcie “Osoby niepełnosprawne w drodze na rynek pracy” wpłynęła jedna oferta spełniająca wszystkie wymogi projektowe.

Propozycja Centrum Szkoleń, Reklamy, Doradztwa z Gryfic została zaokceptowana przez Projektodawcę. Doradztwo grupowe i indywidualne dla UP rozpocznie się pod koniec roku i potrwa do końca roku 2013.

 


Data utworzenia 03.12.2012

Zaproszenie do złożenia oferty z zakresu doradztwa psychospołecznego

Zaproszenie do złożenia oferty

 


Data utworzenia 22.11.2012

Komisja Rekrutacyjna dokonała wyboru 20. osób – uczestników Projektu. Na Listę uczestników rezerwowych wpisano 4 osoby. Pełna informacja dla zainteresowanych pod telefonem: 608 098 098, 91 433 42 11, 91 460 13 29 lub w siedzibie Projektodawcy (Szczecin, Wielkopolska 32, Przybiernów, Golczewska 12).


Data utworzenia 20.11.2012

Dnia 20.listopada zakończył się nabór uczestników do projektu POKL pn Osoby Niepełnosprawne w Drodze na Rynek Pracy. Wpłynęło pięćdziesiąt pięć zgłoszeń. Komisja Rekrutacyjna oceni wszystkie zgłoszenia i wybierze 20. uczestników, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów. Pozostali, którzy przejdą pomyślnie ocenę formalną i merytoryczną zostaną umieszczeni na Liście uczestników rezerwowych.

Ilość Formularzy zgłoszeniowych, która wpłynęła do Projektodawcy wskazuje na znaczne zainteresowanie projektem w środowisku osób niepełnosprawnych.


Data utworzenia 16.10.2012

Na ogłoszenie zapytania o cenę modernizacji węzła sanitarnego w siedzibie TWK w Przybiernowie wpłynęły cztery oferty. Najkorzystniejsze warunki realizacji inwestycji zaproponowała Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Omega z Przybiernowa (na roboty budowlano montażowe) i Firma Nimbus ze Szczecina (roboty hydrauliczne). Z tymi Firmami zostaną podpisane umowy realizacyjne.


Data utworzenia 01.10.2012

Osoby Niepełnosprawne w drodze na rynek pracy POKL

Priorytet VII dz. 7.4

 


Projekt skierowany jest do nieaktywnych zawodowo kobiet i mężczyzn z terenu powiatu goleniowskiego z lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Preferowane są kobiety długotrwale niezatrudnione z terenów wiejskich. W projekcie przewidziano szkolenie zawodowe w zakresie: utrzymanie zieleni, kucharstwo, sprzątanie, opieka medyczna i in. Możliwe jest szkolenie w innych zawodach – w zależności od zainteresowań uczestników i potrzeb na danym terenie. W projekcie będzie również szkolenie z wizażu z warsztatami praktycznej realizacji, w tym praktyczne dobranie fryzury!

Projekt zakończy się 12. miesięcznym płatnym stażem u pracodawców wg. wybranego zawodu.

W trakcie realizacji zapewniamy dowóz uczestników na zajęcia i katering.

Celem projektu jest przyuczenie do zawodu i znalezienie zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji uczestników do Projektu. (zobacz)

Formularz zgłoszeniowy dla zainteresowanych udziałem w Projekcie. (zobacz)

Zapytanie ofertowe na realizację modernizacji węzła sanitarnego (zobacz)

Zapytanie ofertowe na realizację materiałów promocyjnych (zobacz)

 


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

EnglishFrenchGermanItalianPolishUkrainian
Ułatwienia dostępu